Aktiviteter på gång

Vi har bokat olika aktiviteter för några av våra populära verksamhetsgrenar.
Det handlar om monidoring, uppletande av föremål och tävlingslydnad.
Mer information om anmälan kommer.

Läs mer i bilagt dokument.