Området


Området vi befinner oss i heter Ågesta. ”Ågestasektorn” ansvarar för klubbstuga, gräsklippning på området och liknande uppgifter.

Vid frågor om klubbens olika utrymmen, nycklar till klubbstuga och liknande vänder ni er till Ågestasektorn. Ansvarig är Jan Olof Engström och ni når Ågestasektorn på agesta@ssbk.online.