Vid frågor om klubbens olika utrymmen, nycklar till huset, eller liknande vänder ni er till ågesta-sektorn.
Mail: agesta@ssbk.online