Området


Området vi befinner oss i heter Ågesta. Ågestakommittén ansvarar för klubbstuga, gräsklippning på området mm.

Vid frågor om klubbens olika utrymmen och liknande vänder ni er till ordförande.

Nycklar till klubbstugan kvitteras ut av Janne Engström 070-220 71 87.