Föreläsning: 100 % närvaro, med Jessica Johansson

Föreläsning hålls den 4 juni.
Inbjudan presenteras i mars.