Kallelse till årsmöte 23 maj, årsmötes handlingar här

Trots att det varit ett annorlunda år, har klubben haft rikligt med aktiviteter och ekonomiskt har vi gått med en god vinst. Många medlemmar har bidragit till att det varit full fart. Läs verksamhets berättelsen och häpna över alla aktiviteter och hur många som hjälper till.

När vi flyttade fram årsmötet från februari till maj, trodde vi att det skulle vara möjligt att genomföra det fysiskt, men tyvärr är inte smittläget förändrat, vi tvingas därför att genomföra det digitalt.
Information gällande digitalt årsmöte den 23 maj går nu ut till alla medlemmar. Du som inte har din mailadress noterad i medlemsregistret får information per brev.
Alla handlingar finner du under rubriken årsmöte 23 maj längre ned, scrolla.
Till årsmötet anmäler du dig till styrelse@ssbk.online enligt information som du får per mail.
Här bilägges handlingar till årsmötet.

Under året har vi fått tre nya instruktörer.
Vi gratulerar!

Ni kommer att bidra till att många hundar får ett lyckligare liv med sina människor.