Kallelse till årsmöte 23 maj, årsmötes handlingar här

Trots att det varit ett annorlunda år, har klubben haft rikligt med aktiviteter och ekonomiskt har vi gått med en god vinst. Många medlemmar har bidragit till att det varit full fart. Läs verksamhets berättelsen och häpna över alla aktiviteter och hur många som hjälper till.

Här bilägges handlingar till årsmötet.
Dagordning enligt normalstadga för lokalklubb finns tillgänglig på årsmötet.
Revisionsberättelse föredras på årsmötet.
Budget kopplat till verksamhetsplan presenteras på årsmötet.

Vi hoppas på ett fysiskt årsmöte.
Om restriktioner för Covid19 inte tillåter fysiskt möte genomförs det digitalt.

Under året har vi fått tre nya instruktörer.
Vi gratulerar!

Ni kommer att bidra till att många hundar får ett lyckligare liv med sina människor.