Styrelsen 2020

Ordförande
Anne-Marie Folkesson
070 629 15 90
ordforande@ssbk.online
Vice ordförande
Lennart Lindberg
070 395 19 40
Kassör
Monika Rämme
kassor@ssbk.online
Sekreterare
Maria (Ia) Gabrielsson
070 267 1162
Ledamot
Helene Rundqvist
076 122 60 72
Ledamot
Caroline Järnbröst
073 391 19 97
Ledamot
Peter Thylander
070 482 19 54
Suppleant 1
Kenneth Karvonen
070 752 69 57
Suppleant 2
Jan Engström

Revisorerna för verksamhetsåret 2019

Revisor
Dennis Becker
Revisor
Vera Dinic
Revisorsuppleant

Valberedningen för verksamhetsåret 2020

Sammankallande 
Monica Falk

Här hittar du arbetsbeskrivningar för styrelseledamöter: