Styrelsen 2021

Ordförande
Vera Dinic
ordforande@ssbk.online
Vice ordförande
Jan Holmqvist
Kassör
Monika Rämme
kassor@ssbk.online
Sekreterare
Daniel Persson
Ledamot
Josefine Wersäll
Ledamot
Caroline Järnbröst
Ledamot
Peter Thylander
Suppleant 1
Isabel Nilsson
Suppleant 2
Jan Engström

Här hittar du arbetsbeskrivningar för styrelseledamöter