Styrelsen 2022

Ordförande
Vera Dinic
ordforande@ssbk.online
Vice ordförande
Jan Holmqvist
Kassör
Karoline Lönnberg
kassor@ssbk.online
Sekreterare
Josefine Wersäll
Ledamot
Daniel Persson
Ledamot
Isabel Nilsson
Ledamot
Peter Thylander
Suppleant 1
Jan Engström
Suppleant 2
Ola Friskopp

Här hittar du arbetsbeskrivningar för styrelseledamöter