Alla hundar är välkomna hos oss, oavsett ras!

Ett medlemskap, oavsett kategori, omfattar dels ett medlemskap i förbundet, dels ett medlemskap i Stockholms Södra Brukshundklubb (lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben).

Medlemsformer

Ordinarie medlemskap

Ordinarie medlem betalar förbundsavgift och lokal avgift. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.

Familjemedlemskap

Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll (samma adress), redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar (i medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden, den skickas bara till den ordinarie medlemmen).

Utlandsmedlemskap

Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 530 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.

Ungdomsmedlemskap

Är du mellan 6 och 25 år kan du ansöka om medlemskap i Sveriges Hundungdom. Från och med 2021, så får alla medlemmar i Sveriges Hundungdom tre medlemskap – ett i din valda hundungdomsklubb (vi rekommenderar och samarbetar med Skarpnäck Hundungdom), ett i din valda ras-, special- eller verksamhetsklubb (Stockholms Södra Brukshundklubb) och “på köpet” i den länsklubb där du bor. Läs mer på www.shu.se.

Hedersmedlem (hedersledamot)

Klubbar, distrikt och förbund kan utse hedersmedlemmar. Detta kan göras för personer som på ett förtjänstfullt sätt har främjat klubbens syften. Medlemskapet är jämställt med ordinarie medlemskap och aktuell instans står för hela medlemskapet. Hedersmedlem är en medlemskategori men också en titel. Läs mer här om hedersmedlem.

Medlemsavgift

Medlemsavgift, med undantag för ungdomsmedlemskap, består av en förbundsavgift och en klubbavgift. Förbundsavgift fastställs av ordinarie kongress för tiden från och med närmast följande kalenderår och ett år framåt. Klubbavgift fastställs av lokalklubbensårsmöte. Medlemsavgiften är för närvarande:

  • 725kr för ordinarie medlem (förbundsavgift 400 kr + klubbavgift 325 kr)
  • 310 kr för familjemedlem
  • 325 kr för dig som är medlem i annan lokal brukshundklubb eller rasklubb tillhörande Svenska Brukshundklubben.

Medlemskapet är löpande och gäller 12 månader.

Som medlem i Stockholms Södra Brukshundklubb får du bland annat:

  • Delta i aktiviteter och kurser arrangerade av klubben.
  • Svenska Brukshundklubbens (SBK) tidning Brukshunden som utkommer med 6 nummer per år.
  • Olycksfallsförsäkring som gäller under verksamhet anordnad av SBK och Sveriges Hundungdom.
  • Rätt att delta i SBK:s officiella prov, tävlingar och utställningar.
  • 10% rabatt på hundförsäkringar hos Agria.

Har du frågor angående ditt medlemskap eller andra medlemsrelaterade frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post ssbk.kurs@gmail.com.