Löpande information till medlemmar presenteras här. I vår Facebookgrupp för medlemmar hittar du aktuell information om aktiviteter, tävlingar på klubben och annan information.