Löpande information till medlemmar presenteras här. I vår Facebookgrupp för medlemmar hittar du aktuell information om aktiviteter, tävlingar på klubben och annan information.

Framflyttat årsmöte 2021

Styrelsen har beslutat (2021-01-04) att flytta fram årsmötet. Det är i nuläget inte möjligt att genomföra årsmötet digitalt då det krävs ett slutet omröstnings system. Vi hoppas Covid-19 ger möjlighet att kalla till ett fysiskt årsmöte inom/utomhus under våren. Läs mer här.