Stockholms Södra Brukshundklubb betalar ekipagets anmälningsavgift. En engångssumma utbetalas på 750:- som används fritt av SM deltagaren.

Kriterier för att få SM-ersättning: Ekipaget ska ha tävlat för Stockholms Södra Brukshundklubb under kvalificeringsåret. Ekipaget ska representera Stockholms Södra Brukshundklubb under SM-tävlingen.

Utbetalning av SM-ersättning sker efter respektive SM.

Grupper som omfattas av SM-ersättning: Alla bruksgrenar spår, rapport, sök och svenskskydd, IGP, lydnad, rallylydnad, freestyle/htm, agility

Förtydligande gällande agilityn. Alla deltagare i Agilitylaget/lagen får ersättning förutsatt att laget/lagen representerar Stockholms Södra Brukshundklubb i deltagarlistan. Ersättning utgår för individuellt deltagande för ekipaget. Tävlar ekipaget både individuellt och i lag utgår endast en ersättning.

Styrelsen
Farsta 2016-06-16