Medlemsmöte 6 december kl 16-19

Plats: Lära hund hallen i Jordbro
Hundhallen vald utifrån att vi ska kunna samlas ett större antal medlemmar.
Medtag gärna egen fällstol.

På agendan:
– Avrapportering från styrelsen
– Satsningar inför 2021, vad vill vi med vår klubb?
– Inkomna motioner, offentliggörs i klubbstugan senast en månad innan mötet

Mötet kommer till viss del att genomföras som workshop.