Preliminärt program för tävlingar på SSBK 2021

17 april lö           Elit klass spår
24 april lö           Akl sök och spår
1 maj lö              IGP I-III
                            BSL 1-3
19 maj ons         Lydnadsklass start och klass 1, kvällstävling
20 maj Specialsökstävling
26 maj ons         Lydnadsklass 2 och 3
29-30 maj           Agilitytävling
5 juni lö              Lägre klass sök
12 juni lö            Lkl och högre klass spår
18 aug ons         Lydnadsklass start o klass 1, kvällstävling
20 aug Specialsökstävling
21 aug                KM i rallylydnad
11 sept lö           Lägre och högre klass sök
11 sept               Elitklass sök (egen tävling)
9 okt, lö              Akl sph och sök
6 nov, lö              IGP I-III