Skotträning får endast bedrivas om polisen är underrättad.

Information till polisen lämnas av ordförande ordforande@ssbk.online
Denne kontaktas alltså när träning ska bedrivas.

Styrelsen
Farsta 2021-03-29