Kurser har företräde på den nedre och övre f.d. grusplanerna. Agilitykurser har företräde på agilityplan. Tävlingar har företräde på samtliga planer.

Onsdagar är kursfria dagar om inget annat anges

På övriga planer är det fri träning med sunt förnuft. Med sunt förnuft menas att vi inte markerar planer med konor, ryggsäckar m.m. Vi står inte heller och pratar långa stunder på planerna eftersom det finns andra kamrater som kanske väntar på att få träna.

Brukslydnadsmomenten som har behov av större yta har företräde på stora planen nedanför stegen. Visa hänsyn för de som tränar bruksmoment på nedre planen. Vänta på din tur vid sidan om. Viktigt att träningsekipage får slutföra sitt moment. Stör ej varandra.

IGP/BHP/Svenskydd ska i 1:a hand tränas på övre planen.

Det är absolut förbjudet att träna runt bilarna på parkeringen och vägen samt på gräsytorna nedanför stugan.

Visa alltid hänsyn mot varandra!
2016-06-16 Farsta
Styrelsen