Utbildning till figurant inom mentalbeskrivning (MH) och mentaltest (MT)

Klubbens bana för mentalbeskrivning och mentaltest är snart klar. Vi vill nu satsa på att utbilda medlemmar till figuranter.
Figurant utbildning arrangeras av distriktet på beställning av lokalklubb. Nu är alltså dags att ”beställa”.
Vi har många som visat intresse för utbildningen och vi kommer att behöva prioritera deltagare. Är du intresserad maila ordforande@ssbk.online senast den 10 oktober.
Läs mer om Mentalbeskrivning och Mentaltest här:
https://www.brukshundklubben.se/mentalitet/mentalbeskrivning-mh/